in uw directe leefomgeving

watwelwatniet.nl is de snelste manier om een duidelijk antwoord te krijgen op vragen over uw directe woonomgeving. Mag dit nu wel of mag dit niet?


 ABC van het gebruik
  U vindt in deze website de regels die gelden in uw gemeente, inclusief de landelijke regels die voor iedereen gelden. Even onthouden: wat in rood staat mag niet; alles met een groene ondergrond mag wel. Simpel, hè?
 A. Vul hieronder de beginletters van uw gemeente in. Selecteer uit de lijst uw gemeente en klik vervolgens op "zoek gemeente"
 B. Kies een onderwerp waar u meer van wilt weten en klik hierop.
 C. Zeker weten: groen is "ja", rood is "nee".


Test hier uw "wat wel, wat niet" kennis

"Wat wel, wat niet?" is een initiatief voor de Nederlandse Gemeenten. "Wat wel Wat niet" besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.